DZ47LE

Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 10А 100мА тип АC х-ка 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 10А 300мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 10А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 16А 100мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 16А 300мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 16А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 20А 100мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 20А 300мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 20А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 25А 100мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 25А 300мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 25А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 32А 100мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 32А 300мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 32А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 2Р 6А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 10А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 16А 100мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 16А 300мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 16А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 20А 100мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 20А 300мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 20А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 25А 100мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 25А 300мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 25А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 32А 100мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 32А 300мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-32 4Р 32А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-63 2Р 40А 100мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-63 2Р 40А 300мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-63 2Р 40А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-63 4Р 40А 100мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-63 4Р 40А 300мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)
Диф. автомат DZ47LE-63 4Р 40А 30мА тип АC х-ка С 6кА (CHINT)